Användar- och medlemsvillkor

Gäller från 2017-02-20

 1. Florister i Sverige
  • Florister i Sverige ägs och drivs av LB e-handel AB.
  • Florister i Sverige tillhandahåller en portal på floristerisverige.se. Där kan butiker som driver floristverksamhet ansöka om att få bli medlem för att kunna ta emot och beställa förmedlingar mellan medlemmar.
  • Florister i Sverige ska ge medlemmar möjlighet till att uppge information om sin egen butik i portalen. Florister i Sverige ansvarar ej för att medlemmens angivna uppgifter är korrekta.
  • En medlem som skickar en förmedling till en annan medlem kallas Butik A.
  • En medlem som tar emot och utför en förmedling kallas Butik B.
  • Florister i Sverige ska ge medlemmar möjlighet till att förmedla blomsterförmedlingar till andra medlemmar genom portalen på floristerisverige.se. Florister i Sverige ansvar ej för angivna uppgifter på förmedlingen.
  • Florister i Sverige ska sammanställa och presentera skickade och mottagna förmedlingar för medlemmar på floristerisverige.se.
  • Florister i Sverige ansvarar för fakturering och avräkning för medlemmar som utnyttjar tjänsten som Butik A, Butik B eller båda.
  • Florister i Sverige ansvarar för driften av floristerisverige.se, fakturor och avräkningar mellan medlemmar. Florister i Sverige ansvarar inte för att medlemmars information är korrekt, utförande av förmedlingen eller beställning av förmedling. Om problem uppstår med förmedlingar mellan medlemmar ska berörda medlemmar i första hand lösa det själva. Om problem kvarstår kan Florister i Sverige försöka att medla mellan berörda medlemmar.
  • Florister i Sverige förbehåller sig rätten att avslå en ansökan eller avsluta ett medlemskap om kunskap, leveranskvalitet, soliditet och/eller övriga krav från Florister i Sverige inte uppfylls av butiken.

 

 1. Medlem
  • Som godkänd medlem hos Florister i Sverige får du ett unikt butiks-ID och registreras i floristerisverige.se för att kunna ta emot och skicka förmedlingar.
  • Ditt ansvar som medlem kan inte överlåtas på annan part. Ny butiksägare måste själv ansöka om att bli medlem hos Florister i Sverige.se och erhåller ett nytt unikt butiks-ID om ansökan godkänds.
  • Som medlem hos Florister i Sverige är butiksägaren, om ingen annan person angivits, förpliktigad att borga för avräkningsskulder såsom för egen skuld.
  • Som medlem hos Florister i Sverige ansvarar du för att dina leveransområden, stopptider, gällande budavgifter och eventuella expressbudavgifter är och hålls uppdaterade.
  • Som medlem hos Florister i Sverige åtar du dig att ta del av den information som Florister i Sverige skickar ut via floristerisverige.se och per E-post.
  • Florister i Sverige förbehåller sig rätten att avslå en ansökan eller avsluta ett medlemskap om kunskap, leveranskvalitet, soliditet och/eller övriga krav från Florister i Sverige inte uppfylls av butiken.
  • Om problem uppstår med förmedlingar mellan medlemmar ska berörda medlemmar i första hand lösa det själva. Om problem kvarstår kan Florister i Sverige försöka att medla mellan berörda medlemmar.

 

 1. Omfattning och giltighet
  • Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Florister i Sverige och dig som medlem.
  • Dessa villkor är gilltiga ett kalenderår och förlängs automatiskt med ett kalenderår om inget annat meddelats före 31 december innevarande år.
  • Florister i Sverige har rätt att göra förändringar i dessa villkor. Förändringar ska meddelas skriftligen via e-post till av medlemmen angiven E-postadress eller på floristerisverige.se senast 30 dagar innan förändringen träder i kraft.
  • Dessa villkor anses som godkända i och med att en medlemsansökan blivit godkänd och medlemmen har fått tillgång till ”Mina sidor” på floristerisverige.se.
  • Florister i Sverige beslutar över vem som godkänns som medlem.

 

 1. Fördelning
  • Varje förmedling fördelas på följande sätt:

Butik A behåller 12 % av förmedlingens produktvärde.

Butik B behåller 80 % av förmedlingens produktvärde, hela budavgiften och eventuell budavgift för express.

Florister i Sverige behåller 8 % av förmedlingens produktvärde.

Drift & produktion: butik Wikinggruppen
Medlem
Inloggad
Övrigt

Ny förmedling - sök butik inrikesförmedling

Hitta utförande butik genom att skriva leveransadress och husnummer eller leveransadressens Post-nr och klicka på sök.

Ny förmedling - sök land utrikesförmedling

Välj land i listan att skicka till och klicka på sök.