Användar- och medlemsvillkor

Gäller från 2019-09-01

 1. Florister i Sverige
  • Florister i Sverige ägs och drivs av LB e-handel AB Org.nr 559048-0363.
  • Florister i Sverige tillhandahåller en portal på butik.floristerisverige.se. Där kan butiker som driver floristverksamhet ansöka om att få bli medlem för att kunna ta emot och beställa förmedlingar mellan medlemmar och direkt från konsumentsidan floristerisverige.se.
  • Florister i Sverige ska ge medlemmar möjlighet till att uppge information om sin egen butik i portalen. Florister i Sverige ansvarar ej för att medlemmens angivna uppgifter är korrekta.
  • En medlem som skickar en förmedling till en annan medlem kallas Butik A.
  • En medlem som tar emot och utför en förmedling kallas Butik B.
  • Florister i Sverige ska ge medlemmar möjlighet till att förmedla blomsterförmedlingar till andra medlemmar genom portalen på butik.floristerisverige.se. Florister i Sverige ansvar ej för angivna uppgifter på förmedlingen.
  • Florister i Sverige ska sammanställa och presentera skickade och mottagna förmedlingar för medlemmar på butik.floristerisverige.se.
  • Florister i Sverige ansvarar för fakturering och avräkning för medlemmar som utnyttjar tjänsten som Butik A, Butik B eller båda.
  • Florister i Sverige ansvarar för driften av butik.floristerisverige.se, fakturor och avräkningar mellan medlemmar. Florister i Sverige ansvarar inte för att medlemmars information är korrekt, utförande av förmedlingen eller beställning av förmedling. Om problem uppstår med förmedlingar mellan medlemmar ska berörda medlemmar i första hand lösa det själva. Om problem kvarstår kan Florister i Sverige försöka att medla mellan berörda medlemmar.
  • Florister i Sverige förbehåller sig rätten att avslå en ansökan eller avsluta ett medlemskap om kunskap, leveranskvalitet, soliditet och/eller övriga krav från Florister i Sverige inte uppfylls av butiken.

 

 1. Medlem
  • Som godkänd medlem hos Florister i Sverige får du ett unikt butiks-ID och registreras i butik.floristerisverige.se för att kunna ta emot och skicka förmedlingar.
  • Ditt ansvar som medlem kan inte överlåtas på annan part. Ny butiksägare måste själv ansöka om att bli medlem hos Florister i Sverige.se och erhåller ett nytt unikt butiks-ID om ansökan godkänds.
  • Medlemsavgiften är 299 kr/månad och faktureras i samband med Faktura/Avräkning månadsvis.
  • Som medlem hos Florister i Sverige är butiksägaren, om ingen annan person angivits, förpliktigad att borga för avräkningsskulder såsom för egen skuld.
  • Som medlem hos Florister i Sverige ansvarar du för att dina leveransområden, stopptider, gällande budavgifter och eventuella expressbudavgifter är och hålls uppdaterade.
  • Som medlem hos Florister i Sverige åtar du dig att ta del av den information som Florister i Sverige skickar ut via butik.floristerisverige.se och per E-post.
  • Florister i Sverige förbehåller sig rätten att avslå en ansökan eller avsluta ett medlemskap om kunskap, leveranskvalitet, soliditet och/eller övriga krav från Florister i Sverige inte uppfylls av butiken.
  • Om problem uppstår med förmedlingar mellan medlemmar ska berörda medlemmar i första hand lösa det själva. Om problem kvarstår kan Florister i Sverige försöka att medla mellan berörda medlemmar.

 

 1. Omfattning och giltighet
  • Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Florister i Sverige och dig som medlem.
  • Dessa villkor är gilltiga tills vidare.
  • Florister i Sverige har rätt att göra förändringar i dessa villkor. Förändringar ska meddelas skriftligen via e-post till av medlemmen angiven E-postadress eller på butik.floristerisverige.se senast 30 dagar innan förändringen träder i kraft.
  • Dessa villkor anses som godkända i och med att en medlemsansökan blivit godkänd och medlemmen har fått tillgång till ”Mina sidor” på butik.floristerisverige.se.
  • Florister i Sverige beslutar över vem som godkänns som medlem.

 

 1. Fördelning
  • Varje förmedling fördelas på följande sätt:
   Butik A behåller 12 % av förmedlingens produktvärde.
   Butik B behåller 80 % av förmedlingens produktvärde, hela budavgiften och eventuell budavgift för express.
   Florister i Sverige behåller 8 % av förmedlingens produktvärde.
   Denna fördelning gäller även för presentkort.
Drift & produktion: butik Wikinggruppen
Medlem
Inloggad
Övrigt

Ny förmedling - sök butik inrikesförmedling

Hitta utförande butik genom ange mottagarens gatuadress, hus-nr och postort. Det är viktigt att du skriver postort för att få upp alternativet i listan. (Ex. Storgatan 15 Flen)

Ny förmedling - sök butik inrikesförmedling begravning

Hitta utförande butiker genom att skriva namnet på kyrkan eller kapellet. (Ex. Ås kyrka)

Ny förmedling - sök land utrikesförmedling

Välj land i listan att skicka till och klicka på sök.